Sportoktató, sportedző képzés indul a BSU-nál

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2016 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA SPORTOKTATÓ, SPORTEDZŐ KÉPZÉSÉT.

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 21.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és további inormációk letölthetők itt.

A jelentkezés feltételei

 •  a választott sportágban versenyzői múlt vagy megfelelő gyakorlati ismeret
 •  a sportoktató tevékenységhez szükséges egészségügyi és erkölcsi alkalmasság
 •  alapfokú iskolai végzettség (nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány)
 •  betöltött 18. életév
 • a képzés költségeinek megadott határidőre történő befizetése
 •  saját e-mail cím és telefonos elérhetőség

A képzés menete

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 21.
Tanfolyam várható kezdete: 2016. október 08.
A záróvizsgák később kerülnek meghatározásra.

A képzés időtartama

A képzés időtartama 250 óra.
Sportolói-versenyzői múlt előzetes tudásszintként a képzés összes óraszámának legfeljebb 50%-ig beszámítható.
(A beszámítható sportolói-versenyzői múltról benyújtandó igazolás mintája megtalálható a jelentkezési lap végén.)

Elméleti képzés

A teljes óraszám 40 %-a.
Ideje: kéthetente szombatonként 9:00 és 14:00 között
Helyszíne: Fővárosi Sportszékház (1053 Budapest, Curia utca 3.)

Gyakorlati képzés

A teljes óraszám 60%-a.
A sportági speciális gyakorlati képzés ideje és helyszíne sportáganként eltérő, azok a gyakorlatvezető edzőkkel történt egyeztetést követően kerülnek kijelölésre.

A képzés tananyagegységei, szakmai követelménymoduljai

 • 10322-12 Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok
 • 10323-12 Egészségügy és elsősegélynyújtás
 • 10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika
 • 10325-12 Szervezés és vállalkozás alapjai
 • 10326-12 Sportági alapok

Teljesítményértékelések, vizsgák

Adott modulokból év közbeni tesztek és határidőre beadandó házi dolgozatok írására kerül sor.

A szakképesítés megszerzése két lépcsős vizsgarendszerben zajlik, mely modulzáró vizsgákból és komplex szakmai záróvizsgákból áll:

 • Az írásbeli és gyakorlati modulzáró vizsgákra – egy adott modul tananyagának leadásátkövetően – év közben, illetve a képzési év végén kerül sor.
 • A modulzáró vizsgák sikeres teljesítése feltétele a képzés végén megszervezésre kerülő gyakorlati és szóbeli komplex szakmai záróvizsgákon való részvételnek.

A képzés szakmai és vizsgakövetelményeinek, valamint fent felsorolt szakmai követelménymodulok tartalmának pontos leírásai kiírások alatt található IDE dokumentumra kattintva megtekinthetőek.

Végzettséget igazoló dokumentum

Sikeres záróvizsgát tett hallgatóink államilag elismert OKJ 31 813 01 Sportoktató (a sportág megjelölésével) alsó középfokú részszak képesítést igazoló bizonyítványt kapnak.

Nemzetközi bizonyítvány

Végzett hallgatóink az Európai Unió által elfogadott nemzetközi EUROPASS bizonyítványt is igényelhetnek angol, német, francia, olasz és spanyol nyelveken.

Költségek

 • Képzési díj (elméleti-gyakorlati): 75.000 Ft/félév (2 félév) – az előzetes tudásszint beszámításával
 • Vizsgadíj (elméleti-gyakorlati): várhatóan 40.000 Ft

A képzési díj tartalmazza:

 • regisztrációs díj
 • elméleti képzés költségei
 • gyakorlati képzés költségei
 • elektronikus tananyagok

Egyéb költségként felmerülhet bizonyos speciális szakkönyvek ára, illetve az esetlegesen szükséges utóvizsgák díja.

Kedvezmények

A kedvezmények az előzetes tudásszint beszámítása által csökkent képzési díjból is levonhatóak.

 • korábban megszerzett sportszakmai végzettséggel rendelkező (más sportágban edző, testnevelő tanár stb.) jelentkezők részére – 50%
 • a képzési díj 2016. október 08-ig történő egyösszegű befizetése esetén – 5%
 • páros jelentkezés esetén mindkét fő részére – 5%
 • nappali tagozatos hallgatói jogviszony igazolása esetén – 10%
 • jelentkezett sportágban szövetségi ajánlás 5%
 • önkormányzati ajánlás  5%

Fenti kedvezmények maximum 15%-os mértékig összevonhatóak!

Befizetési információk

A teljes, kedvezményeket is figyelembe vevő tanfolyami díj befizetésére kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítunk:

 1. részlet – első félév képzési díja, legkésőbb a tanfolyam indulásáig – 2016. október 08-ig, befizetése a képzés megkezdésének feltétele
 2. részlet – második félév képzési díja, 2017. január 27-ig
 3. részlet – vizsgadíj, záróvizsgákra jelentkezéskor – 2017. május 05-ig, befizetése a vizsgára bocsátás feltétele

(Egyéni elbírálás alapján egyéb ütemezésű részletfizetésre is van lehetőség.)

Befizetés módja:

 • Banki átutalás
 • Banki készpénzes befizetés (OTP Bank)

Számlatulajdonos neve: Budapesti Sportszövetségek Uniója
Bankszámlaszám: 11705008-20499842
Közleményben feltüntetendő: Jelentkező neve és a választott képzés megnevezése

A jelentkezés módja

 • e-mailben (kiírás végén található jelentkezési lapot kitöltve, alább felsorolt mellékletekkel együtt a kepzes@bsu.hu e-mail címre elküldve)
 • személyesen ügyfélszolgálatunkon (előzetes időpont egyeztetés alapján)


Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 21.

Jelentkezéssel kötelezően benyújtandó dokumentumok:

 • személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya másolata
 • minimum 8 osztály elvégzését igazoló bizonyítvány hiteles másolata
 • sportági jártasságot igazoló dokumentum (minta a jelentkezési lap végén)
 • egészségügyi alkalmassági igazolás ((sportorvosi vagy üzemorvosi igazolás arról, hogy a képzésben való részvételt egészségügyi ok nem zárja ki – minta a jelentkezési lap végén)
 • fényképes önéletrajz (sportmúlt rövid ismertetésével)


Kedvezmények érvényesítéséhez benyújtandó dokumentumok:

 • nappali tagozatos hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum  (iskolalátogatási igazolás, érvényes diákigazolvány)
 • korábban megszerzett sportszakmai végzettséget igazoló bizonyítvány
 • szövetségi ajánlás
 • önkormányzati ajánlás

Kapcsolat

Budapesti Sportszövetségek Uniója
Cím: 1053 Budapest, Curia utca 3. IV. emelet/1. (Előzetes telefonos egyeztetés szükséges)
Telefon: +36 70 370 7803 - Tóth Erika képzési referens
E-mail: kepzes@bsu.hu
Honlap: www.bsu.hu
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00394-2011; E-000862/2014
Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2824