Elnökjelöltek bemutatkozása

A november 22-i Tisztújító Közgyűlés elnökjelöltjeinek- Dr. Nyíri Iván és Zelenák József - bemutatkozó anyagai megtekinthetőek.

Dr. Nyíri Iván                                                               

 

Dr. Nyíri Iván vagyok, közgazdász, az MBSZ-t tizenhetedik éve vezető, négyszer megválasztott, illetve újraválasztott elnöke. Az alatt a közel két évtized alatt egy meglehetősen szétzilált, sokszor önmagával is háborúban álló szervezetből - a tagsággal és a rendszerint korrekt, hatékony és együttműködésre hajló elnökségekkel együtt - sikerült az ország legsikeresebb, legelismertebb nem-olimpiai sportszövetségét létrehoznunk. Ahol mára már, - a szélesebb hazai búvártársadalmon belül, oktatási rendszertől függetlenül - mindenki beszél mindenkivel és a kilencvenes évekre jellemző ellenségeskedésnek mára már csak emléke maradt. Jó látni azt is, hogy uszonyos- és búvárúszó nagyhatalommá váltunk, sportolóink több diszciplínában is a világ ismert és elismert legjobbjai között vannak. 

Fentiek a közösen kialakított együttműködésnek, a felelősen elvégzett és elvégeztetett kemény munkának köszönhetők. Ezt a fejlődést volt alkalmam 2001 óta tevékenységemmel elősegíteni.  Ennek szervezéséhez, irányításához értek, különböző társadalmi szakmai posztokon csinálom ugyanazt harmincöt éve. Többnyire sikerrel!

De még egy gondolatot engedjetek meg a múltról! Mint pénzügyi vezető egyvalamit az évtizedek alatt megtanultam, illetve alapvetően hoztam magammal otthonról. Más pénzéhez, vagyis a közpénzhez nem nyúlunk, azt óvjuk, azt arra használjuk, amire szánta az adófizető!   

A jövőről! A hazai sportvezetés legnagyobb elismerése érte a Magyar Búvár Szakszövetséget két éve, amikor a nem-olimpiai sportágak közül elsőként szakszövetségünket minősítették érdemesnek arra, hogy a Felzárkóztatási Program kedvezményezettje legyen. Így évről évre emelkedő pénzeszközöket kap az MBSZ, hogy a sportágakat – beleértve az utánpótlás nevelésének komoly feladatát is, - úgy fejlessze, hogy ha egy nap a búvárúszás olimpiai sportággá válik, akkor a sportágak legnagyobb világversenyén is ott lehessünk az élmezőnyben. Ezt a feladatot látjuk el mindmáig korrektül és kívánjuk a jövőben is sikeresen előrevinni. A Program elmúlt két éve elsősorban élsportolóink támogatására koncentrál, a következő évek viszont a kluboké, az utánpótlás neveléséé lesznek.

A fentebb leírt sportprogram irányításán kívül a jövőben is szeretném segítőn kiszolgálni a technikai szakágban dolgozó kollégáim igényeit, beleértve az oktatás mind professzionális, mind szabadidős ágazataiban folyó tevékenység hatékonyabbá, koordináltabbá tételét. Ezen belül a 2018-ban ötven éves MBSZ félszázados fennállását fontosnak tartom méltón megünnepelni és az alkalmat a szakszövetség ismertségének, elismertségének érdekében aktívan felhasználni. 

Végül örülök annak és elégedett nyugalommal tölt el az a tény, hogy MBSZ-beli munkám során békében, támogató környezetben felnőhetett egy fiatal nemzedék, amely mára alkalmasnak érzi magát arra, hogy átvegye az én generációmtól a stafétabotot és értőn-hatékonyan, precízen-pontosan vezesse a Szakszövetséget a 2017-2021-es időszakban. Ha persze a tagság is ekképpen látja és váltást akar!

                                                                                                          

Zelenák József

A MBSZ Jelölő Bizottsága arra kért, hogy írjak magamról bemutatkozó anyagot, amelyben a jövőbeni terveim is szerepelnek. Nos, igyekszem teljesíteni a kérést.

Ebben az évben töltöttem be az 50. életévemet és ebből már 14 éve törekszem segíteni a Magyar Búvár Szakszövetség munkáját.

Feleségemmel és 14 éves nevelt fiammal Budapesten élek. Közlekedésmérnöki, Hajózási üzemmérnöki diplomát szereztem a Budapesti Műszaki Egyetemen. CMAS Háromcsillagos Technikai Búvároktató Tréner és okleveles búvár sportoktató vagyok. Az MBSZ-ben végzett munkám mellett, 2006 óta társtulajdonosként egy adriai nemzetközi búvárbázist irányítok.  

12 évig voltam a Molnár János-barlang feltáró-kutató búvár csapatának aktív tagja, emellett társaimmal, egy nemzetközi kutató csapattal megkezdtük a bosnia-hercegovinai Bihac környéki barlangok víz alatti feltárását. 

2006-ban lehetőségünk volt a Környezetvédelmi tárcával közösen kidolgozni a környezetvédelmi jogszabály módosítást a barlangi búvármerülésekre vonatkozóan. 2016-ban együttműködési megállapodást kötöttünk a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával. A jövőben további kapcsolatépítésre van szükségünk az állami szervekkel és társadalmi szervezetekkel, ha növelni akarjuk társadalmi szerepvállalásunkat.

Számos nemzetközi barlangi búvár- és roncsmerülő expedíció tagja és szervezőjeként dolgozhattam. 2008-ban a Szt. István csatahajó elsüllyedésének 90 éves évfordulóján, magyar és horvát búvárok részvételével, az első magyar trimix búvárexpedíció vezetőjeként felméréseket és dokumentálást végezhettünk a hadihajó roncsánál. A nemzetközi expedícióban és emlékmerülésen a Magyar Honvédség katona búvárai és társaink voltak, akiket lehetőségem volt felkészíteni az akcióra.  A jövőben is szeretném az MBSZ és a hon- és rendvédelmi szervezet kapcsolatait ápolni és további területeket találni az együttműködésre.

9 éve veszek részt a Búvár Világszövetség Technikai Bizottságának tevékenységében, 4 éven keresztül vezettem a bizottság Technikai Merülések Szakbizottságát. Ez alatt az idő alatt többek között újraírtuk a CMAS Barlangi Búvár-, elkészítettük az Oldalkészülékes Búvár-, DPV Búvár- szabványait. Részt vettem a nagyjelentőségű „CMAS Dive for Peace 2016” expedíció szervezésében. Az idei választásokon Rómában ismét bizalmat kaptam, így folytatom munkámat a bizottságban, ahol aktív szerepvállalással alakíthatjuk a CMAS búvároktatás. 

2004. óta az MBSZ CMAS Búvároktatói Kollégiumának elnöki feladatait is ellátom. Az azóta eltelt idő alatt kollégáimmal lehetőségünk volt elindítani a hazai CMAS Gyermekbúvár-oktatást. Clement Károly barátommal közösen elkészítettük a CMAS Nitrox Búvár oktatási anyagot. Oktató társaimmal teljesen átdolgoztuk és kibővítettük az MBSZ Merülési Szabályzatát. 2006-ban a megújított CMAS Búvároktatási Szabványoknak megfelelően megkezdtük az oktatási anyagok aktualizálását (CMAS 1 és 2 csillagos oktatás, szak- és technikaibúvár-képzés), de számos területen még adósok vagyunk. Ezeket a képzési programokat már modern, elektronikus oktatásra alkalmas formában kell elkészítenünk.

A hazai CMAS búvároktatásban sikerült megfordítanunk a nemzetközileg is jellemző csökkenő tendenciát és most évről-évre egyre több búvárt és oktatót csatlakozik hozzánk.

Megkezdtük a CMAS Nemzetközi regisztrációs rendszerének megfelelően kiadni a hazai CMAS búvár- és oktatói minősítéseket. Elindítottuk a CMAS Technikai és Barlangi búvároktatást, ezen a területen a CMAS Újralégző készülékes Búvár képzés elindítása a következő lépés. 

Egyetértve a CMAS TC elnökének elképzeléseivel a következő években különös hangsúlyt kell fektetnünk a Hátránnyal élők Búvárképzési Programjának elindítására.

A tavalyi évben, miután a CMAS is befejezte búvároktatási szabványainak megújítását, itthon mi is elvégeztük ezt a feladatot. A következő lépés, a Világszövetség munkájával párhuzamosan, a korszerű elektronikus oktatási anyagok kidolgozása és a teljes elektronikus regisztráció bevezetése.

Nagy öröm számomra, hogy az elnökség támogatta javaslatomat és a CMAS-hoz hasonlóan az MBSZ-ben is végre – egyenlőre ad-hoc bizottságként – megkezdte munkáját a tudományos bizottság. Szeretném, ha Közgyűlés támogatná az MBSZ Tudományos bizottságának, mint állandó bizottságnak a létrehozását. Hiszen remek képességű fiatalok vannak körülöttünk ezen a területen is, és tevékenységük jelentősen növelhetné az MBSZ, mint társadalmi szervezet elismertségét itthon és Világszövetségben is.

Nagyon fontos feladatunk lesz az MBSZ Merülési Szabályzat ismételt átdolgozásának befejezése és az MBSZ Búvár Búvároktatók Minősítési Szabályzatának kidolgozása.

2007. óta minden évben búvároktatói-, barlangi és technikai búvár találkozókat szervezünk, amire az elmúlt két évben már külföldi előadókat is lehetőségünk volt meghívni. Örvendetesen az idei évben már a konferencia hallgatósága is több mint fele részben nemzetközi összetételű volt, így most már - a résztvevői visszajelzések alapján - nem csak a remek nemzetközi sport rendezvényeink emelhetik az MBSZ tekintélyét. Szeretném, ha folytathatnánk ez a sorozatot és évről-évre rendezői lennénk egy mind rangosabb búvárkonferenciának.

2015-ben elkezdtük CMAS Apnoe Búvároktatást, ami szép eredménnyel működik. Remélem, hogy az MBSZ vezetőségétől végre megkapom a támogatást és versenyeket szervezhetünk itthon, és versenyzőket indíthatunk külföldön a CMAS legnagyobb hagyománnyal rendelkező sportágban is. 

Mint ahogy a Sport Búvár versenyek szervezése is komoly tömegbázist jelenthet az MBSZ számára, ezért szeretném, hogy ez a sportág is felkerüljön az MBSZ versenynaptárába.

Miközben igyekeztem újraélni, mivel is foglalkoztunk az elmúlt években, látom, milyen sok terv vár még megvalósításra.  Természetesen mindaz, amit elértünk, és amit még nem, a közösség munkájának eredménye.  A legjobb vezető sem lehet eredményes magában egy kiváló csapat nélkül. Közös gondolkodásra, együttműködésre, együttdolgozásra, csapatra van szükségünk!

Budapest, 2017. november 8.