Magyar Búvár Szakszövetség - Közgyűlés Meghívó

A Magyar Búvár Szakszövetség 2020. december 9-i Közgyűlése online platformon kerül megrendezésre.

MEGHÍVÓ a Magyar Búvár Szakszövetség közgyűlésére

Alulírott, Papp Gábor elnök a Magyar Búvár Szakszövetség (székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

II. em. 201.) közgyűlését 2020. december 9. napján 10:00 órai kezdettel ezúton összehívom.

A tagság egészségének védelme érdekében a közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével kerül
megtartásra. A szükséges technikai információkról tájékoztatjuk a tagszervezeteket.

Napirendi pontok:

1. Napirendi pontok elfogadása;

2. Levezetőelnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők, szavazatszámlálók megválasztása;

3. Döntés az alapszabály módosítása tárgyában;

4. A Jelölőbizottság beszámolója a jelöltek személyéről;

5. Elnökségi tag megválasztása.

A közgyűlés összehívására a Szövetség alapszabályának 19. § 3. pontja alapján kerül sor.

Tekintettel arra,hogy a határozatképességhez a szavazásra jogosultak több mint felének (50%+1 fő) jelenléte szükséges, részvételére feltétlenül számítunk!

Határozatképtelenség esetén a megismételt rendes közgyűlést azonos helyszínen és napirendi pontokkal 2020.december 9. napján tartjuk 11:00 órától, amely közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

A jelöltek bemutatása és a napirendi pontokhoz kapcsolódó szakmai anyagok a www.buvar.hu oldalon kerülnek bemutatásra.

Kelt: Budapesten, 2020. október 9. napján

Papp Gábor
elnök

MEGHÍVÓ