MBSZ Közgyűlés 2018.

Meghívó a Magyar Búvár Szakszövetség évi rendes közgyűlésére

Alulírott Dr. Nyíri Iván elnök a Magyar Búvár Szakszövetség (székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. II. em. 201.) éves rendes közgyűlését 2018. május 29. napjának 16:00 órájára a Magyar Sport Háza (cím: 1146 Budapest,Istvánmezei út 1-3. ) IV. emeleti tárgyalójába ezúton összehívom.

Javasolt napirendi pontok:

1. Beszámoló az Elnökség 2017. évi tevékenységéről, a beszámoló elfogadása;

2. Az Elnökség beszámolója a Szakszövetség 2017. évi számviteli, közhasznúsági és szakmai tevékenységéről 

3. A Felügyelőbizottság jelentése

4. A Szakszövetség 2017. évi beszámolójának elfogadása

5. A Szakszövetség 2018. évi szakmai és pénzügyi tervének ismertetése

6. Egyéb javaslatok

A közgyűlés összehívására a Szakszövetség alapszabályának 14.§ 1. pontja alapján kerül sor.A közgyűlés napirendi pontjaihoz tartozó beszámolók, szakmai anyagok, jelentések a www.buvar.hu oldalon érhetők el.

Tekintettel arra, hogy a határozatképességhez a szavazásra jogosultak több, mint felének (50%+1 fő) jelenléte szükséges, részvételére feltétlenül számítunk! 

Határozatképtelenség esetén a megismételt rendes közgyűlést azonos helyszínen és napirendi pontokkal 2018. május 29. napján tartjuk 17:00 órától.

Tisztelettel:

Dr. Nyíri Iván 

elnök

A dokumentumok itt letölthetők