MEGHÍVÓ a Magyar Búvár Szakszövetség évi rendes közgyűlésére

MEGHÍVÓa Magyar Búvár Szakszövetség évi rendes közgyűlésére

 Alulírott Dr. Nyíri Iván elnök a Magyar Búvár Szakszövetség (székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. II. em. 201.) éves rendes közgyűlését
2017. május 30. napjának 15:00 órájára
a Magyar Sport Háza (cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)  IV. emeleti tárgyalóba - ezúton összehívom.

Javasolt napirendi pontok:
1.    Az Elnökség 2016. évi beszámolója számviteli, közhasznúsági és szakmai tevékenységéről
2.    Az Ellenőrző testület jelentése
3.    A 2017. évi szakmai és pénzügyi terv
4.    Döntés az alapszabály megfelelő módosításáról
5.    Egyéb javaslatok
A közgyűlés összehívására a Szakszövetség alapszabályának 14.§ 1. pontja alapján kerül sor.
A közgyűlés napirendi pontjaihoz tartozó beszámolók, szakmai anyagok, jelentések a www.buvar.hu oldalon érhetők el.

Tekintettel arra, hogy a határozatképességhez a szavazásra jogosultak több, mint felének (50%+1 fő) jelenléte szükséges, részvételére feltétlenül számítunk!
Határozatképtelenség esetén a megismételt rendes közgyűlést azonos helyszínen és napirendi pontokkal 2017. május 30. napján tartjuk 16:00 órától.

dr. Nyíri Iván

elnök

Javasolt napirendi pontok:

1. Az Elnökség 2016. évi beszámolója számviteli, közhasznúsági és szakmai tevékenységéről 

2. Az Ellenőrző testület jelentése

3. A 2017. évi szakmai és pénzügyi terv

4. Döntés az alapszabály megfelelő módosításáról

5. Egyéb javaslatok

A rendkívüli közgyűlés összehívása a Szakszövetség alapszabályának 14.§ 1. pontja alapján kerül sor.

A közgyűlés napirendi pontjaihoz tartozó beszámolók, szakmai anyagok, jelentések elérhetőek a www.buvar.hu oldalon.

Tekintettel arra, hogy a határozatképességhez a szavazásra jogosultak több, mint felének (50%+1 fő) jelenléte szükséges, részvételére feltétlenül számítunk! Határozatképtelenség esetén a megismételt rendkívüli közgyűlést azonos helyszínen és napirendi pontokkal 2017. május 30. napján tartjuk 16:00 órától.

Kelt: Budapesten, 2017. április 27.

Dr. Nyíri Iván          

elnök