Nemzeti Versenysport Szövetség tájékoztatója

Tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre  - nagy valószínűséggel - sem a Nemzeti Versenysport Szövetség sem tagszervezetei nem tudják megtartani az éves Közgyűlésüket a május 31-i határidő előtt, így a beszámoló határidőre történő benyújtása is kétséges.

Az EMMI Sportállamtitkárság az ügyben az alábbi tájékoztatást adta ki:

"Az Államtitkárság is tudomással bír arról, hogy a sportszövetségek, sportszervezetek és sportköztestületek éves rendes közgyűlésének, taggyűlésének (azaz a mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, beszámoló, közhasznúsági melléklet jóváhagyására jogosult testülete ülésének) megtartására az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig, azaz legkésőbb május 31-ig kell sort keríteni, amely határidő a veszélyhelyzetre tekintettel nem lesz tartható, mivel a Polgári Törvénykönyv által lehetővé tett elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével nem tud mindegyik szervezet élni. Ennek megfelelően 2020. március 28-án az Államtitkárság a gazdaságvédelmi intézkedésként javasolta az éves rendes közgyűlések, taggyűlések (azaz a mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, beszámoló, közhasznúsági melléklet jóváhagyására jogosult testülete ülésének) megtartásának, határidejének módosítását.

2020. április 7-én Palkovics László innovációs és technológiai miniszter úr az operatív törzs sajtótájékoztatóján bejelentette a beszámolók leadási határidejének szeptember 30-ig történő elhalasztását. Az intézkedés részleteit meghatározó jogszabály várhatóan a hamarosan megjelenik és megnyugtatóan rendezi ezt a nehézséget."