Techmeeting 2017 Előadások/Presentations

František Novomeský: MEDITATIONS ON DIVING MEDICINE (Past -Present -Perspectives)

Gondolatok a búvárorvoslásról (Múlt – Jelen – Perspektívák)

Miroslav Rozložník:

1. Cold and diver
2. Preconditioning

1. A hideg és a búvár
2. Felkészülés

Clemens Schützenhofer:

Why is a Scooter-DPV so usefull for technical Diver

Miért hasznos a technikai búvároknak a víz alatti vontató

Michal Ševeček:


Cave exploration in Slovakia (exploration, photography, surveying and mapping in extreme conditions)

Barlang feltárása Szlovákiában (feltárás, fényképezés, felmérés és térképezés, extrém körülmények között)

Peter Kubička:

DIR2.0 (Circle completed: OC - Sidemount - CCR)

DIR2.0 (Teljes témakör: OC - Sidemount - CCR)

Dražen Goricki:

Deep wrecks  (-100 m and more) with CCR units + Giuseppe Garibaldi cruiser expedition video

Mélyen fekvő (100 m alatti) roncsok újralégzővel + Giuseppe Garibaldi expedició videó

Arne  Sieber:

O2 sensors: failure modes, redundancy and new measurement technologies

O2 szenzorok: működési hibák, redundancia és új mérési technológiák