Tisztújító Közgyűlés

A Magyar Búvár Szakszövetség Tisztújító Közgyűlése 2020. január 23-án (csütörtök) 17 órától a Magyar Sport Háza földszinti tárgyalójába kerül összehívásra.

 

Napirendi pontok:

1. Napirendi pontok elfogadása;

2. Levezetőelnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők, szavazatszámlálók megválasztása;

3. Döntés az alapszabály módosítása (az elnökség 7 főre csökkentése) tárgyában;

4. A Jelölőbizottság beszámolója a jelöltek személyéről;

5. Elnök személyének megválasztása;

6. Alelnökök megválasztása;

7. Elnökségi tagok megválasztása.

A közgyűlés összehívására a Szövetség alapszabályának 19. § 3. pontja alapján kerül sor.

Tekintettel arra, hogy a határozatképességhez a szavazásra jogosultak több mint felének (50%+1 fő) jelenléte szükséges, részvételére feltétlenül számítunk! 

Határozatképtelenség esetén a megismételt rendes közgyűlést azonos helyszínen és napirendi pontokkal 2020. január 23. napján tartjuk 18:00 órától, amely közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

Kelt: Budapesten, 2019. november 20. 

Dr. Zakarné Miklós Adrienn
főtitkár

Meghívó Letölthető Verzió

Meghatalmazás

Jelölő lap

Alapszabály tervezet