Tisztújító Közgyűlés Eredménye

Az eddigi legtöbb jelölt, az eddigi legtöbb résztvevő és az eddigi legrövidebb közgyűlés a Szakszövetség elmúlt húsz éves történtében.

Korábban már olvasható volt a jelöltek bemutatkozása és már akkor számítani lehetett az elmúlt 10 év legérdekesebb Tisztújító közgyűlésére. Másfél évtizede most fordult elő újra, hogy többen is indultak az elnöki tisztségért. A 44 tagszervezetből 36 képviseltette magát a Sportok Házában megtartott ülésen. A 82%-os részvételi arány egyértelművé tette, hogy határozatképes a közgyűlés.

A közgyűlésen az alábbi személyek töltötték be a tisztségeket:

Levezető elnök: Miklós Adrienn

Jogász: Dr. Szabó Gergely Balázs

Számláló bizottsági tagok: Holczmüller Anikó, Novotny Tamás, Fejes László

Jegyzőkönyv vezetők: Podmaniczky Ildikó, Bihariné Zsebők Erika

Jegyzőkönyv hitelesítők: Medek Miklós, Árvai Andrea

Dr. Nyíri Iván köszöntötte a résztvevőket, megnyitotta a közgyűlést Ezt követően a levezető elnök ismertette a napirendi pontokat - melyet a tagság egyhangúan elfogadott – és  a  szavazás főbb szabályairól tájékoztatta a résztvevőket.

Az elnök választásnál legalább kétharmados többségnek kell meglennie, ahhoz, hogy érvényesnek minősüljön a szavazás, ami a résztvevők arányában 24 érvényes, egy főre leadott szavazatot jelentett.  A többi tisztségnél elegendő volt az 50%+1 szavazat, ami a résztvevők arányában 19 db érvényes, egy főre leadott szavazatot jelentett.

Az Alapszabály rendelkezik a választások sorrendjéről, így az Elnök választás volt az első és addig nem is lehetett tovább menni, amíg a kétharmados többség nincs meg.

Az első kör eredménye: Nyíri Iván 19 szavazat, Zelenák József 17 szavazat.

Az alapszabály értelmében a kevesebb szavazatot kapó kiesik és addig kell az egy jelöltre szavazni, amíg az érvényes szavazatok száma nem éri el a kétharmadot.

A második kör eredménye: 22 érvényes és 14 érvénytelen szavazat érkezett, így ismételten érvényes, de eredmény nélküli volt  a szavazás.

A harmadik kört megelőzően, a további események alakulása miatt Dr. Szabó Gergely Balázs jogász előterjesztett egy választási lehetőséget. Miszerint, amennyiben nem születik érvényes döntés, akkor abban az esetben nem szavaznak tovább, hanem eredménytelennek nyilvánítódik  az újabb  szavazás is,  és egy megismételt közgyűlés keretében dönthetnek az elnök, illetve a többi tisztség  betöltéséről.  Ezt  az ügyvédi javaslatot 7 tartózkodás mellett 29-en támogatták.

A harmadik kör eredménye: 19 érvényes és 17 érvénytelen szavazat érkezett, így továbbra sem volt meg a kétharmados döntés és a korábbi határozat értelmében nem nyitottak új kört.

Mivel az Alapszabály egyértelműen kimondja, hogy Elnök nélkül nem lehet a további tisztségeket megválasztani, így a közgyűlés véget ért. Legalább 60 napig marad a jelenlegi elnökség, akik a közgyűlés végeztével üléseztek és elemezve a helyzetet, egyhangúlag döntöttek az újbóli közgyűlés összehívásáról, 2018. február 8-ra.

Dr. Nyíri Iván Elnök szakszövetségi elnök értékelése:

"Tegnap csak az történt a választó közgyűlésen, amit lassan két évtizede mondok, de másfél évtizede mindenképpen, hogy ez egy békés szövetség, a munkára koncentráló és eredményeket produkáló társaság. Az, hogy egy pozícióra több jelentkező is megjelent, az csak azt mutatja, hogy az eredmények kezdik megmutatni magukat. Ez abban is jelentkezik többek között, hogy vonzóak a pozíciók, elismert kezd lenni a Szövetségben végzett termékeny munka. Másrészt pedig az állami sportvezetés részéről egyre több forrás van a Szövetség mögé téve, mert köztudott, hogy ebben a Szövetségben a pénzek arra fordítódnak, amire fordítódniuk kell. Ez mindenkinek megragadja a fantáziáját és nagy lehetőségeket biztosít. Az, hogy kétharmadot nem kapta meg az elnök, ez szinte természetes, mert nagy volt a részvétel, sok klubunk van. Talán egy, másfél évtizede nem volt ilyen magas a részvétel a közgyűlésen. Természetes, hogy különböző megfontolások, célok, elképzelések vannak, aminek a megtestesítői különböző emberek. Én kimondottan örülök annak, hogy ez egy ilyen összejövetel volt. Úgy gondolom, hogy az elvek szintjén és a szövetségi presztízs szintjén ez egy nagyon sikeres "együtt gondolkodássá" alakuló összejövetellé vált. Az hogy most nem lett megválasztva az elnök, hát majd a következőn biztosan megválasztódik.  Amit külön köszönök minden résztvevőnek, hogy ez egy hihetetlenül kulturált, konstruktív közgyűlés volt, egy bántó szó, megjegyzés sem hangzott el senkitől és senkivel szemben!. Csak olyan gondolatok fogalmazódtak meg előtte, utána és a szünetekben is amelyek kimondottan előre viszik a Magyar Búvár Szakszövetséget. Ezennel is köszönetet mondok az elnökség nevében is mindenkinek aki hozzájárult ehhez a jó hangulatú összejövetelhez.


Az elnökség döntése értelmében a lehető leghamarabb,  előreláthatólag  2018 február 8-én csütörtökön újra találkozunk a 2018 évi, megismételt  választó közgyűlésünkön."