Bejelentési kötelezettség oktatók számára

2020. július 1-étől a felnőttképzők a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében kezdeményezhetik az Fktv. szerinti felnőttképzési tevékenység bejelentését és engedélyezését.

„Az Fktv. 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglaltak szerint felnőttképzési tevékenységnek minősül, tehát az Fktv-t kell alkalmazni a szervezett célirányos kompetenciaalakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatásra és képzésre. Az Fktv. 2/A. § (1) bekezdése alapján e képzések 2020. szeptember 1. napjától bejelentés alapján végezhetőek, amennyiben nem költségvetési vagy európai uniós forrásból valósulnak meg. A bejelentés kötelezettje – a fentiek alapján – minden esetben a képzés szervezője. Amennyiben a Magyar Búvárszövetség szervezi a képzést, ami azt jelenti, hogy  pl. biztosítja a személyi/tárgyi/technikai feltéteket a képzéshez, alkalmazza az oktatókat, elvégzi a képzéshez szükséges adminisztrációt, akkor a bejelentést a hatóság felé a szövetségnek kell megtennie. Ha a képzés szervezése a búvároktató feladata és felelőssége, akkor a bejelentés kötelezettje az oktató.

 A bejelentés a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdése szerint csupán minimális adattartalmú, a tevékenység a bejelentés benyújtásával egyidejűleg megkezdhető, valamint a Korm. rendelet csupán az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás csatolását követeli meg.

 Fentieken túlmenően a hatályos Fktv. a bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a felnőttképző számára minimális működési feltételeket határoz meg, melyek az alábbiak:

- a képzésben részt vevő személlyel felnőttképzési szerződést kell kötnie, melyre sor kerülhet írásban és szóban egyaránt  (Fktv. 12/A-13/B. B) és gondoskodnia kell a személyes adatok 21. §-nak foglaltaknak megfelelő kezeléséről,

- eleget kell tennie az Fktv. 15. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek, az Fktv. 17. § a) és c) pontjában foglalt tájékoztatási kötelezettségnek és a 21. § (4) bekezdése szerinti statisztikai adatszolgáltatásnak (a Korm. rendelet 25/A. § (1) bekezdés alapján a felnőttképző a képzésben részt vevő személyt az oktatási azonosító száma alapján tartja nyilván, melyet a felnőttképző az Oktatási Hivatalon keresztül igényelhet).

 

A bejelentést a Korm. rendelet 34. § (19 bekezdése alapján a Pest Megyei Kormányhivatalnál lehet megtenni elektronikus úton. A bejelentési eljárásért 2020. augusztus 23-ig 3.000 Ft általános tételű eljárási illetéket kell fizetni, ettől az időponttól az eljárást – a 30/2020. (VII. 23.) ITM rendelet hatálybalépésével – 15.000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj terheli. A vonatkozó illetéket, illetőleg díjat a bejelentés megtételével egyidejűleg kell megfizetni. A bejelentésre és az illeték/díj megfizetésének módjára vonatkozó tájékoztatás a Kormányhivatal honlapján megtalálható.

 Az alábbi linken további útmutatás olvasható: (a bejelentéshez ügyfélkapu felhasználónév, jelszó szükséges)

https://far.nive.hu/kezdolap