Magyar Búvár Szakszövetség - Közgyűlés

A Magyar Búvár Szakszövetség 2020. szeptember 29-én tartja éves rendes közgyűlését.

MEGHÍVÓ

a Magyar Búvár Szakszövetség évi rendes közgyűlésére

Alulírott Papp Gábor elnök a Magyar Búvár Szakszövetség (székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. II. em. 201.) éves rendes közgyűlését

2020. szeptember 29. napjának 15:00 órájára

a Magyar Sport Háza (cím: 1146 Budapest,Istvánmezei út 1-3. ) földszinti nagytárgyaló termébe ezúton összehívom.

Javasolt napirendi pontok:

1. Beszámoló a Szakszövetség 2019. évi tevékenységéről, a beszámoló elfogadása;

2. Beszámoló a Szakszövetség 2019. évi számviteli, közhasznúsági és szakmai tevékenységéről 

3. A Felügyelőbizottság jelentése

4. Az Szakszövetség 2020. évi tevékenységének elfogadása

5. A Szakszövetség 2020. évi szakmai és pénzügyi tervének ismertetése

6. Egyéb javaslatok

A közgyűlés összehívására a Szakszövetség alapszabályának 14.§ 1. pontja alapján kerül sor. 

A közgyűlés napirendi pontjaihoz tartozó beszámolók, szakmai anyagok, jelentések a www.buvar.hu oldalon érhetők el.

Tekintettel arra, hogy a határozatképességhez a szavazásra jogosultak több, mint felének (50%+1 fő) jelenléte szükséges, részvételére feltétlenül számítunk! 

Határozatképtelenség esetén a megismételt rendes közgyűlést azonos helyszínen és napirendi pontokkal 2020. szeptember 29. napján tartjuk 16:00 órától.

Kelt: Budapest, 2020. augusztus 28.

Papp Gábor
elnök

Meghívó letölthető verziója