Tájékoztató felnőttképzés regisztrációjáról

A felnőttképzésre vonatkozó törvény alapján a búvároktatási tevékenység bejelentési kötelezettséghez kötött.

Tisztelt Búvárok, Búvároktatók!

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény  módosításai alapján, a búvároktatási tevékenység bejelentési kötelezettséghez kötött. 

A bejelentési kötelezettség az alábbi búvároktatást végző szervezetekre vonatkozik: 

-          magánvállalkozó búvároktatóra

-          sportegyesületre,- gazdálkodási társaságra

-          szervezet által végzett tevékenységre (pl.: MBSZ) 

A bejelentési kötelezettség teljesítésének „Útmutatója”:

1. www.far.nive.hu oldalon a jobb felső sarokban BEJELENTKEZÉS (ezt a szervezet vezetőjének ügyfélkapu kódjával lehet megtenni)

2. Felnőttképzési tevékenység bejelentése feliratra kell kattintani

3. 7 ponton keresztül kell a szervezet és a szervezet vezetőjének alap adatait megadni (cégbírósági adatok, adószám, székhely adatok, kapcsolattartási adatok, képviselő adatai, tevékenységi körök TEÁOR szám szerint)

4. A 6. pontban dokumentumokat lehet csatolni (alapszabály, szabályzatok, szabványok), de e nélkül is továbbenged a rendszer

5. Az összesítés és rögzítés az utolsó lépés. Itt megadja a rendszer a banki adatokat, ahova 15.000 Ft beadvány kezelési költséget kell utalni

6. Az utalásról szóló bizonylatot is csatolni kell majd, ez után lesz végleges a beadvány

Tisztelettel:

Szabó Attila
Technikai alelnök